SZWEDZKI PROGRAM DO FAKTUR PO POLSKU
BEZPŁATNY 14-DNIOWY TRIAL
Chcesz wypróbować nasz program? Aktualnie masz możliwość skorzystać z dwutygodniowego triala bez opłat, zapraszamy!
Potrzebujesz księgowego? Zostaw nam swoje imię oraz adres e-mail:
Pozwól nam prowadzić Cię
przez system szwedzkiej księgowości.
14-DNIOWY TRIAL!
PROGRAM DO FAKTUR
Potrzebujesz konsultacji w zakresie duńskich podatków? Wpisz swoje imię, adres email, telefon i naciśnij wyślij. Nasz konsultant umówi Cię na konsultację w dogodnym dla Ciebie terminie.

Podatki w Szwecji

Podatek w Szwecji Szwedzcy rezydenci podatkowi Kto jest rezydentem podatkowym Szwecji Ulgi podatkowe Podatek dochodowy Podatek VAT Wpis do rejestru VAT Zasady składania deklaracji VAT Podatki związane z zatrudnieniem pracowników Inne podatki Import i eksport
Podatek w Szwecji
Obowiązek podatkowy w Szwecji spoczywa na wszystkich pracownikach, a także przedsiębiorcach. Biznes w Szwecji wymaga wywiązywania się, z nałożonych od górnie przez odpowiednie organy administracyjne i państwowe, płatności, takich jak roczne rozliczenie ze szwedzkim urzędem skarbowym czy też podatki - Szwecja daje szereg ulg dla swoich rezydentów podatkowych. Brak terminowości w wywiązywaniu się z ciążących na właścicielach firm powinności może skutkować poważnymi konsekwencjami, w tym finansowymi. Dokładna kwota podatku jest wynikiem wybranej przez nas formy prawnej i rodzaju podjętej działalności gospodarczej, rocznych dochodów oraz tego, czy zatrudniamy pracowników.
Szwedzcy rezydenci podatkowi
W Szwecji ciężar fiskalny spoczywa na wszystkich przedsiębiorcach. Odbywa się to na zasadach określonych, uchwalonymi przez tamtejszy rząd, ustawami. Podatki będące przypisane do prowadzenia działalności gospodarczej w Szwecji składają się z trzech elementów: podatku dochodowego (w zakres ten wlicza się zarówno podatek krajowy, jak i lokalny), podatek VAT (czyli od towarów i usług) oraz podatek od zatrudnienia (dotyczy to przedsiębiorców, zatrudniających pracowników).
 1. Podatek dochodowy. Właściciel firmy ma obowiązek zarejestrować ją, przed podjęciem jakichkolwiek transakcji, w szwedzkim urzędzie skarbowym - Skatteverket. Wówczas deklaruje on jednocześnie przewidywany, na dany rok podatkowy, dochód. Na tej podstawie urząd wylicza wysokość podatku. Następnie, każdego miesiąca, odprowadza się zaliczkę na podatek dochodowy. Jeśli roczny dochód jest niższy niż deklarowany początkowo, fiskus zwróci nam nadpłatę, zaś w przypadku, gdy będzie on wyższy będziemy zobowiązani do pokrycia tej różnicy.
Całkiem inaczej rzecz się ma w przypadku właścicieli firm jednoosobowych, gdyż są oni w myśl szwedzkiego prawodawstwa traktowani, jak osoby fizyczne. Sprawia to, że podatek jest wyliczany na zasadach ogólnych, ponieważ dochód z działalności utożsamiany jest z wynagrodzeniem, jakie otrzymuje przedsiębiorca. Stąd formalności są znacznie ograniczone w porównaniu do procedur, przez które muszą przejść podmioty prawne. Stawka podatku dochodowego dla osób fizycznych jest ustalana co roku przez odpowiednie organy. W 2020 roku osoby, których dochód był niższy niż 490 700 SEK były zwolnione z podatku krajowego, a podatek lokalny wynosił między 30 a 35%. Z kolei podatek przy dochodach powyżej 509 300 SEK równy był 20% + podatek lokalny.

Polscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą lub chcieliby założyć biznes w Szwecji, powinni zwrócić szczególną uwagę na dokument, który w określonych przypadkach pozwala znacznie ograniczyć koszty. Mowa o Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie podwójnego opodatkowani i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z 19 listopada 2004 r. Zawarte w niej regulacje stanowią, że osoby, które uzyskują dochody zarówno w Polsce, jak i w Szwecji, odprowadzają podatek w kraju rezydencji podatkowej.
 1. Podatek VAT - Mervärdesskatt - tzw. moms. Obowiązkowi temu podlegają przedsiębiorcy oferujący konkretne towary i usługi. Wówczas właściciel firmy ma obowiązek zarejestrować firmę jako płatnika VAT, który jest doliczany do:
  • sprzedaży towarów;
  • świadczenia usług;
  • wymiany bądź wypłaty własnej z firmy.
  Szwedzkie podatki - VAT Stawiki procentowe NIE są jednakowe dla wszystkich usług i towarów. Wynoszą one odpowiednio:
  • 25% - stawka podstawowa;
  • 12% - stawka zredukowana - obejmuje artykuły spożywcze, hotele, rękodzieło;
  • 6% - stawka niska - dotyczy między innymi gazet, książek, transportu osobowego.
 2. Podatek od zatrudnienia. Ten rodzaj podatku odnosi się do właścicieli firm, którzy zdecydowali się na zatrudnienie pracowników. Szwedzki podatek od zatrudnienia (Arbeidsgiveravgift) i zaliczka na podatek dochodowy pracownika (Forskuddstrekk) wyliczane są na podstawie wynagrodzenia brutto pracownika uwzględniającego również pozostałe świadczenia pracownicze.
Kto jest rezydentem podatkowym Szwecji
Podatki - Szwecja w swoich aktach prawnych reguluje, że rezydentem podatkowym staje się osoba, przebywająca na terenie tego kraju przez okres 6 miesięcy i posiada stałe miejsce zamieszkania. W związku z tym szwedki rezydent podatkowy na stałe mieszka i pracuje w Szwecji. Podatki w Szwecji a podatnicy Obywatel lub mieszkaniec, który spędził w Szwecji przynajmniej 10 lat, utrzymuje rezydencję przez okres do 5 lat od momentu opuszczenia terytorium szwedzkiego. Ponadto, zgodnie z przepisami, zyski, ze sprzedaży akcji spółki szwedzkiej, podlegać mogą opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Z kolei osoby, których pobyt w Szwecji być krótszy niż 183 dni, w ciągu następnych 12 miesięcy uznawane są za nierezydentów. Wiąże się to z prawem do opodatkowania zryczałtowaną kwotą podatku dochodowego o nazwie SINK. Stawka procentowa tego podatku wynosi 25% i potrącana jest od kwoty brutto wynagrodzenia. Przy tego rodzaju podatku nie jest wymagane składanie rocznego zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym, lecz jednocześnie wyklucza to przyznanie ulg, a co za tym idzie również zwrot podatku.
Ulgi podatkowe
Szwedzkim rezydentom podatkowym, którzy są zatrudnieni w firmie bądź prowadzą własną działalność gospodarczą, przysługują liczne ulgi, które później przy rocznym rozliczeniu można odpisać od podatku i uzyskać zwrot poniesionych kosztów. Wystarczy jedynie przedstawić w urzędzie skarbowym - Skatteverket - stosowne dokumenty, potwierdzające nasze prawo do skorzystania ze wspomnianych ulg.

Wiele kosztów, poniesionych na rzecz uzyskania przychodu, szwedzkie prawo podatkowe pozwala odliczyć w rozczyn zeznaniu podatkowym. Tak więc można uzyskać ulgę: Bardzo istotnym aspektem, ściśle powiązanym ze zwrotem podatku i ulgami, są zarobki, bowiem, aby móc odliczyć wskazane koszty od podatku należy uzyskać co najmniej 90% dochodu w Szwecji. Jak łatwo się domyślić, osoby uznawane za tak zwanych nierezydentów, których obejmuje podatek SINK, nie mają prawa do żadnych odliczeń.
Podatek dochodowy
Podatek dochodowy w Szwecji ma charakter progresywny, co oznacza, że stawka podatku jest zależna od wysokości uzyskanych dochodów: im większe zarobki, tym wyższy podatek. Należy wziąć pod uwagę, jaką osobowość prawną posiadamy: fizyczną czy też prawną. Bowiem dla każdej z grup w szwedzkim systemie przewidziano odrębne stawki.
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
  Osobowość fizyczną w Szwecji posiadają wszyscy pracownicy szwedzkich firm oraz właściciele przedsiębiorstw jednoosobowych. Stawka waha się w tym zakresie od 30 do 50%. Bowiem podatek dochodowy składa się z podatku krajowego oraz lokalnego. Podatki odprowadzane na rzecz państwa oscylują w granicach od 0 do 20%, gdzie 0% oznacza zwolnienie z podatku, które dochodziło do kwoty 490 700 SEK. Natomiast przy dochodach na poziomie 509 300 SEK wynosi on 20%. Tymczasem podatek lokalny ustalają prawomocne organy regionalne. Stawka średnio waha się między 30 a 35%.
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych.
  Osobowość prawną w Szwecji posiadają m. in. szwedzkie spółki. Wysokość podatku określa się w oparciu o dochody zadeklarowane przez firmę na dany rok podatkowy, przy rejestracji w urzędzie skarbowym. Stawka procentowa wynosi niezmiennie 28%. Zaliczki na poczet podatku odprowadza się każdego 12 dnia miesiąca, za wyjątkiem stycznia i sierpnia, kiedy to termin przesunięty jest na 17 dzień miesiąca. Na koniec roku, po złożeniu przez przedsiębiorstwo rocznej deklaracji podatkowej, Skatteverket - szwedzki urząd skarbowy - dokonuje zestawienia, które jeśli nie pokrywa się z przewidywanymi na początku dochodami firmy, odpowiednio je reguluje:
  • gdy deklarowany dochód był wyższy niż rzeczywisty, urząd poprosi nas o dopłatę należności;
  • gdy deklarowany dochód był niższy niż rzeczywisty, urząd zwróci nam nadpłatę.
 3. Podatek zryczałtowany.
  Opodatkowaniu stawką zryczałtowaną, podlegają obcokrajowcy, którzy:
  • nie są szwedzkimi rezydentami podatkowymi;
  • są zatrudnieni u krajowego lub zagranicznego przedsiębiorcy; Stawka podatku wynosi 25%.
Jednocześnie pracownicy - nierezydenci, przebywający w Szwecji krócej niż 183 dni, a pracujący dla firm bez stałej siedziby na terenie Szwecji, NIE podlegają obowiązkowi podatkowemu, gdyż swoje podatki Szwecja dostosowuje do sytuacji poszczególnych grup pracowników.
Podatek VAT
Podatek VAT w Szwecji doliczany jest do transakcji firmowych, poczynając od sprzedaży przez zakup po wypłatę własną. Ponadto stawka procentowa podatku jest niejednorodna. Jej wysokość zależy od rodzaju prowadzonej działalności, zaś prowadzenie działalności w ramach określonych branż jest od niego zupełnie wolna. Natomiast sam termin rozliczenia łączy się przede wszystkim z wielkością przedsiębiorstwa.

Standardowo stawki VAT-u dla firmy w Szwecji jest zaliczany do jednej z 3 kategorii:
 1. stawka podstawowa - 25%;
 2. stawka zredukowana - 12% - dotyczy artykułów spożywczych, usług hotelowych oraz rękodzieła;
 3. stawka niska - 6% - obowiązuje w przypadku pracy, wydarzeń kulturalnych, pracy, książek itp.;
Niezwykle istotna są transakcje sprzedaży i kupna, gdyż to właśnie różnica między nimi jest kwotą do zapłacenia. Wynika to stąd, że od podatku VAT dokonuje się odpowiednich odliczeń. W tym wypadku sprzedaż realizowana w ramach operacji firmowych jest tożsama podatkiem należnym. Tymczasem kupno z podatkiem naliczonym. Szwedzki podatek naliczony można odliczyć od kosztów, gdy zakup dotyczyły towarów lub usług nieodzownych do prowadzenia działalności. Istnieją jednak w tym względzie pewne wyjątki, jak np. samochody osobowe.

Rozliczenia podatku VAT dokonuje się oparciu o właściwą do tego celu deklarację, którą następnie składa się w szwedzkim urzędzie skarbowym - Satteverket. W kontekście terminu płatności, kluczowa jest wielkość przedsiębiorstwa: Wnioski należy przedłożyć do 12 dnia każdego miesiąca. Wyjątek stanowią średnie przedsiębiorstwa, które mają czas do 26 dnia każdego miesiąca. Szwedzkie podatki - zwolnienia z VAT
Wpis do rejestru VAT
W Szwecji obowiązkowa rejestracja jako płatnik VAT wymaga jednocześnie od przedsiębiorców naliczania i odprowadzania właściwej kwoty od dystrybuowanych towarów, świadczonych usług, a także zakupów na rzecz działalności przedsiębiorstwa i wypłat własnych z firmy. Wpis do szwedzkiego rejestru VAT dostępny jest w dwóch formach: elektronicznej oraz papierowej. Pierwsza opcja wymaga zalogowania się w systemie urzędu skarbowego na stronie skatteverket.se. Wybierając drugą możliwość, należy pobrać i wypełnić formularz SKV 4620, a następnie dostarczyć bezpośrednio do najbliższego oddziału Skatteverket.

Wpis do rejestru jest konieczny, gdy prowadząc biznes w Szwecji: Przedsiębiorca powinien dokonać rejestracji na 2 tygodnie przed rozpoczęciem działalności. Procedura ta nie jest konieczna, jeśli wszyscy klienci firmy figurują w szwedzkim rejestrze VAT. Tymczasem wszyscy, którzy temu obowiązkowi podlegają winni prowadzić także stosowną dokumentację. Przy sprzedaży płatnik VAT-u musi wystawić fakturę, na której zostanie uwzględniony procent podatku, ponieważ tylko wtedy możliwe jest jego późniejsze odliczenie.
Zasady składania deklaracji VAT
Szwedzka deklaracja podatkowa VAT (Mervärdesskatt - tzw. moms) składana jest przez wszystkich przedsiębiorców wpisanych do rejestru. Dotyczy to wszelkiego rodzaju transakcji, do których doliczana jest odpowiednia stawka, obowiązująca daną branżę. Rozliczenie następuje odpowiedni: co roku, co trzy miesiące lub co miesiąc. Cykl rozliczeń zależny jest od wielkości firmy i jej rocznych obrotów.

Szwedzki system podatkowy przewiduje odpowiednio, że: Wnioski szwedki urząd skarbowy (Skatteverket) przyjmuje w terminie do 12 dnia każdego miesiąca. Wyjątek stanowią średnie przedsiębiorstwa, które mają czas do 26 dnia każdego miesiąca.
Podatki związane z zatrudnieniem pracowników
Właściciel firmy w Szwecji z momentem zatrudnienia pracownika, ma obowiązek rejestracji jako pracodawca. Podatek pracodawcy w Szwecji (Arbetsgivaravgifter) mieści w sobie m. in. podatek od zatrudnienia, składki emertytalne pracownika oraz jego ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość tego podatku kalkuluje się w oparciu o pensje pracownika oraz pozostałych świadczeń. Stawka procentowa równa jest 31,42%.

Organem odpowiedzialnym za prowadzenie ewidencji pracodawców jest Skatteverket, czyli szwedzki urząd skarbowy, w którym do 12 dnia każdego miesiąca należy uiścić wyznaczoną kwotę podatku. Pieniądze deponowane są na indywidualnym rachunku w urzędzie. Podstawę opodatkowania stanowią: W celu dopełnienia wszystkich formalności, szwedzki pracodawca otrzymuje od tamtejszego fiskusa formularz PAYE. Podczas uzupełniania dokumentu wymaga się następujących informacji:
 1. wysokość składek pracodawcy;
 2. podatek od zatrudnienia:
  • wysokość honorarium;
  • inne świadczenia pracownicze;
  • kwota wyliczonego podatku i składek.
Inne podatki
Szwedzkie podatki korporacyjne:
 1. podatek od przedsiębiorstwa - dochody uzyskane ze sprzedaży udziałów spółki są w Szwecji traktowane jako przychód z działalności gospodarczej, od którego stawka podatku wynosi 22%. Jeśli jednak sprzedane udziały mają zostać przeznaczone na potrzeby prowadzonego przedsiębiorstwa, będącego rezydentem podatkowy Szwecji, to taki zysk jest zwolniony z podatku. W przypadku, gdy spółka rezydentem podatkowym w jednym z krajów UE, a uzyskane z transakcji pieniądze przeznacza się na potrzeby spółki, zwolnienie z podatku jest możliwe, jeżeli ta posiada przynajmniej 10% akcji spółki zależnej. Natomiast w odniesieniu do spółek, działających poza UE, ich forma prawna winna być zbliżona do formy szwedzkiej sp. z o. o. bądź stowarzyszenia gospodarczego. Tymczasem szwedzki podatek od dywidendy pobierany jest u źródła i wynosi 30%;
 2. podatek od nieruchomości - obejmuje wszystkie nieruchomości za wyjątkiem lokali mieszkalnych i zabudowań bliźniaczych. Szwedzki podatek od nieruchomości wynosi między 0,2% a 2,8%. Osoby prawne mają możliwość odliczenia tego podatku;
 3. opłata skarbowy od kredytu hipotecznego - przeniesienie czy też udzielenie kredytu hipotecznego przy 2% stawce za użytkowanie nieruchomości oraz prawa do użytkowania terenu, urząd skarbowy nakłada podatek w wysokości 1,5% - dla osób fizycznych; i 4,25% - dla osób prawnych;
 4. podatki ekologiczne:
  • podatek od energii;
  • podatek węglowy;
  • podatek siarkowy.
Import i eksport
Część stosunków handlowych, między Polską a Szwecją, regulowana jest przepisami unijnym. Z kolei szwedzkie prawo nakłada na poszczególne kategorie importowanych oraz eksportowanych towarów odpowiednie cła oraz podatek VAT.

Szwedzka taryfa celna mieści się w zakresie 0 do 20%. Wysokość opłaty zależna jest od zadeklarowanej wartości, przy równoczesnym uwzględnieniu kosztu transportu towaru do granicy UE. Z kolei podatek VAT naliczany od importu przedsiębiorca, będący szwedzkim rezydentem podatkowym, ma obowiązek uwzględnić w zgłaszanej do urzędu skarbowego (Skatteverket) deklaracji podatkowej. W innym przypadku (jeśli firma nie jest rezydentem podatkowym w Szwecji), bezpośrednią jurysdykcję przejmuje Szwedzki Urząd Celny - Tullverket. Wartość celną towarów podawać należy w koronach szwedzkich - SEK. Stawka podatku VAT w większości wynosi 25% od wartości towaru. Artykuły spożywcze (z wyjątkiem tytoniu i alkoholu) objęte są zredukowaną stawką na poziomie 12%. Natomiast książki bądź czasopisma podlegają pod stawkę niską, czyli 6% wartości. Podatki w Szwecji a ograniczenia Zupełny zakaz wwozu na teren Szwecji obejmuje: Ograniczenia bądź zupełny zakaz wywozu ze Szwecji odnosi się m. in. do: Osoby wjeżdżające do Szwecji z obszaru UE nie ponoszą opłat celnych za rzeczy przeznaczone do użytku osobistego.
Cofnij odpowiedź

Zostaw komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia

Komentarz*
Imię*


Email*

Zabezpieczenie antyspamowe*
Imię na literę "k" to
Kuba
czy
Marek

0 odpowiedzi na artykuł "Podatki Szwecja"

Potrzebujesz księgowości? Wpisz poniżej swój email i nr telefonu:
Potrzebujesz księgowości?
Zostaw poniżej swojego maila i telefon: